Унитех RSS

Унитех RSS
 • Такси за участие в Унитех

  Участниците в Унитех заплащат такса, която включва мероприята по време на конференцията, получаване на сборник доклади в съотвеното направление, коктейл, брошури и материали.

  Таксите за участие...

 • Сборници от Unitech

  Участниците в Унитех получават печатно издание от участието си в конференцията. Сборника с научни трудове се отпечатва за всяко едно от направленията от...

 • Изисквания

  Изисквания към докладите на Unitech

  Издаването на сборник научни трудове на Unitech предполага унифициране на изискванията за представяне на докладите. Използването на конкретен текстов редактор, шрифт,...

 • Важни дати

  Unitech (Унитех) се провежда ежегодно през месец ноемви. Организационния комитет планира и организира времето за регистрация, подаване на резюметата на докладите и самите доклади....

 • Организационен комитет

  Организационният комитет на Унитех е натоварен с всички организационни въпроси при провеждане на конференцията. Организационния комитет е ключов фактор за успешното провеждане на конференцията. В...